2021-2022 ICPC, Northern Eurasia, Southern and Volga Russian Regional Contest
Результаты
 
 
 
 
Положение
 
 
Кто = Штраф A B C D E F G H I J K L M N
1 Innopolis University: Hakimiyon, Temurbek, Hokimiyon 14 1120 + 02:04 + 00:06 + 00:17 + 02:30 +1 02:38 +1 01:12 + 00:34 + 01:38 + 03:00 + 01:21 +3 01:06 + 00:17 + 00:07 + 00:10
2 * Saratov SU Unofficial: Shnirelman, Brovko, Lankin 13 1165 +4 03:58 + 00:06 +1 00:09 +2 03:59 +2 02:40 + 00:48 + 00:19 + 01:19   + 00:34 + 01:38 + 00:25 + 00:17 + 00:13
3 Penza State University: Dunaev, Denisov, Grishin 11 932 -1 + 00:05 + 00:32 +1 03:17 + 02:49 + 01:16 + 00:21 + 03:48   + 00:59 -1 +1 00:14 +1 00:13 +1 00:38
4 Nizhny Novgorod State University: Emelin, Khliustov, Upirvitskiy 11 960 +2 03:28 + 00:17 + 00:30   + 03:08 +1 01:31 + 00:27 +3 02:15   + 01:40 -34 + 00:18 + 00:14 + 00:12
5 Nizhny Novgorod State University: Burdukov, Kulandin, Sukharev 11 1015   + 00:15 + 00:39 +2 02:36 +3 03:32 + 00:46 + 00:23 +2 03:40   + 01:53 -10 + 00:30 + 00:13 + 00:08
6 Innopolis University: Kochekov, Ismaeel, Madaminov 10 872 -16 +2 00:25 +1 00:47   +1 03:28 + 01:38 + 00:25 +1 02:38   +3 01:29 -13 + 00:44 + 00:09 + 00:09
7 Kazan Federal University: Bikmullin, Sudakov, Fazylov 10 939   +1 00:36 +1 01:08   + 03:24 +1 01:24 + 01:43 + 03:00   + 01:07 -1 +2 00:39 + 00:24 +1 00:14
8 Southern Federal University (IMMCS): Kulakov, Bezuglov, Ocheretov 10 981   + 00:15 +1 01:46   + 03:20 +1 01:57 + 01:16 + 03:03   + 02:15   + 00:50 + 00:23 + 00:36
9 * Mordovia State University: Plotnikova, Martynov, Deniskin 10 1071   + 00:11 +1 01:22   + 03:45 +3 02:54 +1 00:47 +1 03:27   + 02:18   + 00:22 + 00:20 + 00:25
10 Innopolis University: Skorkin, Vakhidov, Kuchukov 10 1075   + 00:18 +2 02:40   +2 03:58 +2 01:22 + 00:49 + 02:54   +2 01:45   + 00:49 + 00:26 + 00:14
11 Innopolis University: Batyrgariev, Kolomin, Rudakov 10 1088   + 00:14 +4 00:49 -2 + 02:30 + 01:26 + 00:30 +10 03:16   + 01:05 -3 +5 01:14 + 00:21 + 00:23
12 Innopolis University: Khairullin, Dyudin, Pechersky 10 1142 -1 + 00:39 +4 02:17 -1 + 02:56 + 01:06 +1 00:32 +6 03:35 -1 +1 01:31 -22 +1 00:57 + 00:39 + 00:30
13 Volgograd State Technical University: Oleynikov, Chupinin, Mangushev 10 1148 -9 + 00:29 + 01:00   + 03:14 +2 01:17 + 02:35 + 03:48   +1 02:23   +2 01:36 + 00:34 + 00:32
14 Innopolis University: Usenov, Ayazbayev, Salimzhanov 10 1183   +1 00:34 + 01:04   +1 03:25 +2 02:15 + 00:28 +7 03:57   +1 01:57   +1 00:53 + 00:09 + 00:41
15 Kazan Federal University: Remidovskiy, Mokut, Saifutdinov 10 1220   + 00:14 + 01:09   +4 03:55 +2 02:49 + 00:23 +5 03:34   + 01:41   +2 01:18 + 00:37 + 00:20
16 Saratov State University: Dunaev, Sinkevich, Stepanova 9 487 -11 + 00:14 + 00:32   + 03:21 +1 01:08 + 00:13 -3   + 01:15 -3 + 00:28 + 00:19 + 00:17
17 Innopolis University: Naseer, Ogbonna, Nguira 9 561 -7 + 00:13 + 00:53     + 01:09 + 00:19 + 03:34 -1 +1 01:41 -1 + 00:25 + 00:24 + 00:23
18 Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE: Zarkov, Kuznetsov, Doroshenko 9 721   + 00:15 +1 01:29   +1 03:14 + 01:30 + 00:24 -1   + 01:46   + 01:01 + 00:36 +1 00:46
19 Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE: Zhelezin, Martirosyan, Yakhtin 9 765   + 00:17 +4 00:58   +2 02:43 +7 01:21 + 00:28 -7   + 01:14 -5 +1 00:34 + 00:19 + 00:11
20 Mordovia State University: Osipov, Saygin, Nikishkin 9 872   + 00:22 + 01:43     + 02:09 + 01:04 + 03:23   + 02:05 -2 +4 01:35 + 00:16 + 00:35
21 Voronezh State University: Novotochinov, Pashchenkov, Kolesov 9 875   + 00:41 + 01:06     +3 01:36 + 00:28 +7 02:52   +1 01:40 -3 + 00:45 + 01:01 + 00:46
22 Southern Federal University (ICTIS): Ivanov, Lyz, Grafin 9 907 -4 + 00:11 +1 03:01   + 02:00 +1 02:35 +1 01:10     + 03:18   + 00:44 + 00:48 + 00:20
23 Innopolis University: Rakhimbayev, Kuralbayev, Abdirashov 8 561   + 00:20 +2 01:03     +2 01:22 + 01:04 -4   + 01:52 -1 +2 00:45 + 00:21 +1 00:14
24 Ulyanovsk State Technical University: Krutov, Duvanov, Poluvesov 8 716   + 00:10 +2 02:27     + 02:17 +1 01:26     + 03:25   + 00:45 + 00:16 + 00:10
25 Voronezh State University: Berezhnov, Paukov, Shishko 8 728   + 00:29 +3 02:05   + 02:46 -6 + 00:26     + 01:59   +1 01:16 + 01:04 + 00:43
26 Saratov State University: Volkova, Grishchenko, Moskvitin 8 838   + 00:26 + 01:55     +1 02:59 + 00:57     +1 03:59   + 01:34 + 00:36 + 00:52
27 Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE: Shustrov, Pustotin, Kozulin 8 901   + 00:26 +3 03:27     + 02:27 + 00:47     +1 03:50   +1 01:38 + 00:31 + 00:15
28 Mordovia State University: Nikashkin, Taynov, Kuryaev 8 1133   +1 00:33 +2 03:19     +2 03:41 + 01:44     +1 03:29   + 02:02 +1 00:37 + 01:08
29 Voronezh State University: Kosobutskaya, Plotnikova, Danilov 7 508   + 00:24 +1 01:29     -2 + 01:36     + 02:31   + 00:41 +1 00:45 + 00:22
30 Kazan Federal University: Kashbiev, Skvorcov, Khaziev 7 568   + 00:53 +1 03:15     + 01:47 + 00:32     -2   +1 01:26 + 00:37 + 00:18
31 Saratov State University: Lankin, Kilenkov, Nazaryants 7 615   + 00:27 -6     +1 02:02 +2 01:27     + 02:38   +1 01:21 + 00:47 + 00:13
32 Adyghe State University: Kuznecov, Neopryatnaya, Verdenko 7 695   + 00:30 -1     + 01:50 +1 00:56     +1 03:54   +2 01:19 + 00:43 + 01:03
33 Voronezh State University: Klyuev, Kazanin, Starukhin 7 721   + 00:24 +2 02:23     +2 02:40 + 01:17     -2   +1 01:46 + 01:07 + 00:44
34 Belgorod State Technological University: Arzumanov, Tishakov, Neverov 7 776   + 00:28 + 03:44     + 01:52 + 01:17     +1 02:27   -3 +1 01:38 + 00:50
35 Samara National Research University: Nemchenko, Nedugov, Granovskiy 7 801   + 00:43 + 03:15     +1 02:34 +1 01:52     -2   +2 01:46 + 00:47 + 01:04
36 Nizhny Novgorod State University: Larin, Alyaseva, Mitin 7 932   + 00:47 +4 03:16     +4 03:51 + 01:18     -4   +2 02:00 + 00:20 + 00:40
37 Kazan Federal University: Fayzrakhmanov, Galyautdinov, Minnibaev 6 510   + 00:31 -3     +1 02:03 +2 02:07     -6   +2 01:19 + 00:18 + 00:32
38 Mordovia State University: Rotanov, Pivkin, Vasin 6 566   +2 00:16 +1 03:38     -6 + 01:18         +1 01:43 + 00:30 + 00:41
39 Penza State University: Abuziarov, Grunin, Trushkov 6 813   +1 00:18       +5 03:33 + 00:55         +11 02:03 + 00:35 + 00:29
40 Nizhny Novgorod State University: Burmistrova, Vasilyeva, Polozov 6 818   +4 00:42 -3     +5 03:33 + 01:32         +3 02:29 + 00:45 + 00:37
41 Mordovia State University: Kostin, Ershov, Parshihin 5 396   + 00:28 -1     -4 +1 01:47   -2     +1 01:39 +1 00:58 + 00:44
42 Nizhny Novgorod State University: Gertel, Kruglov, Bakina 5 434   +2 01:21 -1     -5 + 01:40         + 02:14 + 00:31 + 00:48
43 Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE: Sigal, Rumyantsev, Lapshina 5 452   + 00:39 -7     +1 02:27 +2 00:56         -5 + 01:19 + 01:11
44 Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE: Tsyganok, Ryabkov, Koshelev 5 484   + 00:17 -2     -2 +2 01:40         +4 02:29 + 00:42 + 00:56
45 Nizhny Novgorod State University: Poletaev, Ivanchenko, Podyachih 5 518   +1 00:58       -1 + 01:03         +3 03:13 + 00:39 + 01:25
46 Samara State Technical University: Kochetov, Sklyarov, Stankevich 5 525   +2 00:50       -2 + 01:47         +2 02:21 + 01:20 + 01:07
47 Nizhny Novgorod State Technical University: Mihajlova, Nagaev, Nagaev 5 546   +2 01:38 -8     -4 +1 01:36         +2 02:54 + 00:50 + 00:28
48 North Caucasus Federal University: Maslovskiy, Maksimenko, Khabalov 5 547 -1 + 00:30 -1     +1 02:55 +2 02:17         -5 +1 01:15 + 00:50
49 Kuban State University: Girenko, Zhdanov, Khakhuk 5 568 -3 + 00:35       -4 + 01:55     -4   +3 02:45 +2 01:08 +1 01:05
50 Nizhny Novgorod State University: Izmaylov, Ustinov, Shokurov 5 576   +2 01:30 -1     +3 03:03 -6         +1 00:55 + 01:33 + 00:35
51 Samara National Research University: Kachmazov, Khabibulin, Altavil 5 587   +1 00:51         + 01:35         +5 02:07 + 01:49 + 01:25
52 Samara National Research University: Dedlovskii, Buzdalova, Suprun 5 616   +1 00:49 -1     -8 +2 03:59         +1 02:05 +1 00:40 + 01:03
53 Ulyanovsk State Technical University: Ryabov, Nemykin, Belov 5 636   + 01:21 -11     -4 +1 01:05         +7 02:29 +1 01:15 + 01:26
54 Saratov State University: Chernigin, Granat, Sevastyanov 5 667   + 01:08       -3 + 02:55         +1 03:46 + 01:38 + 01:20
55 * North-Osetian State University: Tamaev 5 695   +1 01:13       +4 03:36 + 01:37           + 01:17 +1 01:52
56 Samara National Research University: Yashin, Kochelaevskaya, Lyalin 5 704   + 00:55       -1 + 02:37         +7 03:59 + 01:29 + 00:24
57 Nizhny Novgorod State University: Denisov, Trifonov, Volkova 5 708   +2 01:05       -9 +1 02:21         +3 03:40 + 01:36 + 01:06
58 Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE: Golovanov, Kurylev, Strelnikov 5 745   +1 01:06 -3     -9 +9 03:59         +1 02:18 + 00:45 + 00:37
59 North Caucasus Federal University: Dukhovny, Zgonnikov, Shalnev 4 204   + 00:29 -6     -13 + 01:46     -2   -9 + 00:30 + 00:39
60 Penza State University: Biryukov, Lukoshkin, Liksin 4 279   +1 00:37       -21 + 02:13         -11 + 00:32 + 00:57
61 North-Osetian State University : Galustyan, Gabisov, Dzhibilov 4 291   + 00:32 -5     -30 +1 02:45           + 00:16 +1 00:38
62 Voronezh State University: Pokataev, Shtanko, Baklashov 4 368   +1 01:55         + 02:11     -1   -1 + 00:57 + 00:45
63 Voronezh State University: Morozov, Skofenko, Pryadchenko 4 406   +4 00:49 -1       -12     -3   + 01:26 +3 01:03 + 01:08
64 Nizhny Novgorod State University: Makhinya, Kozlov, Chuvashov 4 408 -2 +3 01:30         + 03:06         -13 + 00:19 + 00:53
65 North-Osetian State University : Margiev, Tsabolov, Chakalov 4 448   +5 01:06         +1 02:30         -4 +1 00:49 + 00:43
66 Kazan National Research Technical University: Volik, Komarov, Kataev 4 455   +3 01:28       -3 + 02:52     -1   -8 +2 01:00 + 00:35
67 Saratov State University: Rydanov, Gushchin, Okunkov 4 473   +1 01:01         +1 03:35         -5 +2 00:41 + 01:16
68 College of Radioelectronics SSU: Starikov, Gilmanov, Ivanov 4 476   +1 01:09       -3 +4 03:06         -2 +1 01:04 + 00:37
69 Kazan Federal University: Andreev, Altynbaev, Beloborodov 4 511   + 01:26         +1 02:59         -4 + 02:00 + 01:46
70 North Caucasus Federal University: Litvin, Dzhabrailov, Stepanova 4 544   +1 00:35       -2 + 02:53         -3 +5 02:02 + 01:34
71 Kursk State University: Elagin, Andreenko, Mischenko 4 546   +1 01:06       -1 +1 03:00         -4 +1 02:58 + 01:02
72 Volgograd State Technical University: Moskalenko, Gumerov, Rybchits 4 574 -4 + 02:27         +1 03:28           + 02:03 + 01:16
73 Lipetsk State Technical University: Vlasov, Kobzev, Stukanovskiy 4 673   + 00:36 -1     +4 03:39 -6           +2 01:58 +2 02:20
74 Adyghe State University: Asmus, Nesterov, Lukyanov 4 685 -1 +5 02:42       -3 +4 03:30         -9 + 01:05 + 01:08
75 Voronezh State University: Cherdakly, Anokhin, Valeev 3 142   + 00:41 -4     -1 -10         -1 + 01:00 + 00:41
76 Penza State University: Kosterev, Levin, Dyachkov 3 151   + 00:49         -7     -2 -8 -2 + 00:46 +1 00:36
77 Chuvash State University: Trofimov, Kuchikov, Galkin 3 181   + 01:35 -1       -3           + 00:49 + 00:37
78 Southern Federal University (ICTIS): Klimovskoy, Fedorov, Kalinichenko 3 205   + 01:36       -1             + 01:01 + 00:48
79 Ulyanovsk State Technical University: Karpov, Hasanov, Dolgov 3 254   +1 01:10       -1           -7 + 01:30 + 01:14
80 Togliatti State University: Karasev, Sidorov, Birizh 3 257   +2 01:20                     + 01:40 + 00:37
81 Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy: Petrenko, Sitnikov, Sherstyanykh 3 259   +3 01:55                 -1 -9 + 00:41 +1 00:23
82 Volgograd State Technical University: Bezruchenko, Dudkin, Krymova 3 266   +4 02:07       -7 -3           + 00:23 + 00:36
83 Saratov State University: Sahnov, Vavilov, Kniga 3 278   + 00:53         -3           + 01:42 + 02:03
84 Volgograd State Technical University: Biryukov, Plotnikov, Kovalev 3 294   +2 01:56                     + 01:29 + 00:49
84 Kazan Federal University: Ganiev, Diner, Tyshchenko 3 294   +4 00:54       -3 -5         -1 + 01:09 + 01:31
86 Voronezh State University: Ryabchikov, Varfolomeev, Pechenkin 3 297   + 00:50       -1             +3 01:37 +1 01:10
87 Saratov State University: Kirnosov, Svinarev, Tulcov 3 318   + 00:34         -6           +6 02:24 + 00:20
88 Saratov State University: Borisov, Strikovskiy, Chumanov 3 324   +2 01:42       -2 -6           +2 01:34 + 00:48
89 Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE: Yarov, Guryanov, Malkov 3 325   +1 01:15       -3 -2         -2 + 02:08 + 01:42
90 Lipetsk State Technical University: Gridnev, Sviridov, Proskurina 3 331 -1 + 01:25 -5       -1         -3 + 02:01 + 02:05
91 Penza State University: Gamershmidt, Kalugin, Svinaryov 3 365   +3 01:26         -1         -1 +2 01:23 + 01:36
92 Ulyanovsk State Technical University: Losev, Kulikova, Dyakonov 3 431   +5 02:01                     +1 02:36 + 00:34
93 Kazan Federal University: Akhmetkin, Bryukhin, Gusarov 3 489   +1 01:08                     +3 03:31 +1 01:50
94 Volgograd State University: Khamitsevich, Vysochin, Rezanov 3 518 -1 -9 -4       +2 03:13           + 01:18 +2 02:47
95 Nizhny Novgorod State University: Samoylov, Smirnov, Yusipov 3 538 -1 + 00:47         +3 03:54           + 03:17  
96 Voronezh State University of Engineering Technologies: Krasyuk, Yudkin, Komov 3 639   +1 02:36         -1           +2 03:57 + 03:06
97 Tambov State Technical University: Kleymenov, Sidorov, Bocharov 2 228 -20 + 01:41                       + 02:07
98 Kazan National Research Technical University: Pushkarev, Panteleev, Mullahmetov 2 238 -2 -6         -5           +1 02:12 + 01:26
99 Dagestan State University: Magomedrasulov, Gireyev, Galimova 2 273   +2 01:31                       + 02:22
100 Astrakhan State University: Savchenko, Orlov, Kruglov 2 385 -6                       +1 03:46 + 02:19
101 Penza State University: Kostiuk, Kudashov, Gromov 1 184             -1             + 03:04
102 Voronezh State Technical University: Verkoshanskiy, Nozdryuhin, Meshkov 1 195             -4           +2 02:35  
103 Kazan Federal University: Dmitriev, Romanov, Gomonov 0 0   -1                        
103 Togliatti State University: Doronin, Prib, Arefev 0 0   -2                        
  Количество решивших
Количество попытавшихся
    3
21
97
101
35
57
4
6
20
20
42
74
73
91
18
22
1
4
32
43
2
17
55
78
99
99
100
100